در مدار تغذیۀ مادربردهای آئورس چه می گذرد(Z270X-Gaming 9)

تاریخ:1395/11/25
مادربردهای تازه وارد آئورس که به تازگی از سوی گیگابایت معرفی شده اند، شامل تغییرات قابل توجهی از لحاظ ظاهری با دیگر سری های تولید شدۀ گیگابایت هستند و این ظاهر بسیار جذاب، نظر هر کاربری را به سوی خود جلب می کند

کمپانی گیگابایت که شعارمادربردهای خود را "Insist on Ultra Durable" یا پایبندی به کیفیت بی حدو مرز گذاشته است، این بار نیز در مادربردهای آئورس مثل همیشه در تحقق این امرثابت قدم بوده است. یکی از نقاط عطفی که مادربردهای ساخت کمپانی گیگابایت بر آنمتکی هستند مدار تغذیۀ بسیار کارآمدی است که در طول سال های متمادی تکامل یافته ترشده و هم اینک در مادربردهای سری آئورس، بخصوص مادربرد Z270X-Gaming9 به اوج خودرسیده اند. با ما همراه باشید تا کمی بیشتر با جزئیات مدار تغذیه مادربرد Z270X-Gaming9 آشنا شویم.

به جراتمی توان گفت مادربرد Z270X-Gaming 9 یکی از گرانقیمت ترین مدار تغذیه هایی که تا کنونتولید شده است را در دل خود جای داده و بدون شک هزینۀ زیادی بر روی دست گیگابایتگذاشته است. حال اجازه دهید تا با بررسیبیشتر ببینیم در دل این مدار تغذیۀ 22 فاز چه می گذرد. پردازنده های Kabylake همانند نسلپیشین خود یعنی Skylake دارای 4 خط ولتاژ (Input Rails) می باشند که شامل ولتاژ Vcc(Vcore)، VccGT(Graphicecore)، VccSA(System Agent) و VccIO(CpuIO) می شوند. دراین مدار تغذیه برای تامین ولتاژ پردازنده یا به اصطلاح Vcore گیگابایت از 16عدد فاز بهره برده است که توسط مدارهای یکسو کنندۀ IR3599 مدیریت میشوند. در ساخت و طراحی مادربردهای مبتنی بر Skylake و Kabylake ، سازندگانمعمولا به استفاده از 8 فاز جهت تامین توان پردازنده اصلی بسنده می کنند اماگیگابایت با استفاده از 16 فاز و بکارگیری آنها در مد 8+8 در حقیقت از 8فاز اضافه جهت پشتیبانی از 8 فاز اصلی بهره برده است. لازم بذکر است با توجه بهتراشۀ مدیریت انرژی مادربرد استفاده از هر 8 فاز می تواند به صورت ترکیبی نیز صورتپذیرد همچنین جهت تامین ولتاژ مورد نیاز IGPU شاهد استفاده از 4 عدد فاز جداگانههستیم. گیگابایت برای فراهم کردن ولتاژ دقیقتر و با کیفیت تر VccIO و VccSA، برای هر کداماز یک فاز جداگانه بهره گرفته است. مدارهای یکسو کننده مورد استفاده در این مدارتغذیه، توانایی تحمل 40 آمپر شدت جریان را دارند. استفاده از چنین مدار تغذیهقدرتمندی از سوی گیگابایت بی سابقه نبوده و می توان به استفادۀ گیگابایت از 24 و32 فاز نیز در سال های نه چندان دور اشاره کرد.
استفادهاز طراحی ترکیبی این فازها در مدار تغذیه مادربرد موجب می شود تا علاوه بر ارائهکارایی بالاتر مادربرد تحت فشار پردازشی بالا، حرارت ناشی از فعالیت مدار تغذیه بطورقابل توجهی کاهش یابد که در عمل عمر بیشتر و پایداری بهتری را نصیب کاربران خود میکنند